Janko Kráľ Späť k dielam

  • Kategórie →
  • Osobnosti - pamätníky

Rok → 1950-64

Miesto → Bratislava, Sad Janka Kráľa

Materiál → mramor

Výška → 350 cm

 ”Postavu a portrét obľúbeného búrliváka, nadaného básnika a bojovníka som vytváral s veľkou láskou, pretože som nechápal túto osobnosť len ako historickú postavu, ale aj ako epický ideál  dnešného človeka”, spomínal na vytvorenie tohto svojho najznámejšieho diela sám autor.

Štúdiu vytvoril v roku 1950, v roku 1955 ju vystavil na výstave venovenaj Ľ. Štúrovi v Bánovciach nad bebravou. Sádrovy odliatok zakúpila Krajská galéria v Liptovskom Mikuláši v roku 1959 a v roku 1960 získala štúdia Čestnú zznanie na celoštátnej výstave v Prahe venovanej 15. výročiu obnovenia Českoslovenka po II. svetovej vojne a bola navrhnutá na realizáciu do sadu Janka Kráľa v Bratislave-Petržalke.

K realizácii došlo v roku 1964. Socha ako jedna z dominánt štátom chráneného parku je vo výbornom stave, naposledy prešla revitalizáciou v roku 2009.

Janko Kráľ